Ir Direto ao conteúdo?

 

Unesc - Universidade do Extremo Sul Catarinense.


Dissertações

2022
   
   
   
   
   
   
   
   
2021
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2020
Ana Karen Rosado Teixeira   Lattes
Camila Alano Perito   Lattes
Carina da Luz   Lattes
Caroline Magagnin Zocche   Lattes
Giovani Felipe   Lattes
Grasiele de Costa Scarduelli Pdf Lattes
Jaqueline Bonazza Rodrigues   Lattes
Juliana Medeiros Borghezan   Lattes
Laíse Niehues Volpato Pdf Lattes
Luana da Silva Biz   Lattes
Luciane Oliveira de Aguiar Vendruscolo Pdf Lattes
Paola Vieira da Silveira Pdf Lattes
Patrícia Rossa Milanez   Lattes
Ricardo Deibler Zambrano Pdf Lattes
Santos Pedroso Filho   Lattes
Vanessa Dagostim Manenti Pdf Lattes
2019
Ana Paula Meneghel Feliciano Pdf Lattes
Camila Porto de Medeiros Pdf Lattes
Diego Pablo de Campos Maciel   Lattes
Gabriele Obersteiner Scheibler Pdf Lattes
Haron Cardoso Fabre Pdf Lattes
Jamile Rosane Zanette Antônio Pdf Lattes
Juliana Debiasi Menegasso Pdf Lattes
Luciana Rosa de Andrade Del Castanhel Pdf Lattes
Mariana Possamai Della Colle Pdf Lattes
Michele Pereira da Silva Pdf Lattes
Pedro Zilli Neto   Lattes
Regiane Viana da Silva   Lattes
Renar Francioni Pacheco Pdf Lattes
Renato Colares Pereira Pdf Lattes
2018
Adriano de Oliveira Dias Pdf Lattes
Andréia Gimenes Amaro Pdf Lattes
Beatriz Fernandes Lima Luciano Pdf Lattes
Camila Pedro Guimarães Pdf Lattes
Cristiane Scussel Pdf Lattes
Daniela Fernandes Pacheco da Silva Pdf Lattes
Gustavo Silveira da Luz Pdf Lattes
José Orion Bonotto Pdf Lattes
Karina de Oliveira Teixeira Pdf Lattes
Marlon Domingos Cury Pdf Lattes
Michele Darós Freitas Pdf Lattes
Rodrigo Ribeiro de Freitas   Lattes
Thaise Sutil Pdf Lattes
2017
Aline Votri Guislon Pdf Lattes
Altamir Rocha Antunes Pdf Lattes
Amanda Bellettini Munari Pdf Lattes
Daniel Pazini Pezente Pdf Lattes
Elenice de Freitas Sais Pdf Lattes
Flavio Gome Ferreira Pdf Lattes
Fabiane Nunes Gonçalves Pdf Lattes
Franciely Vanessa Costa Pdf Lattes
Ives Fiegenbaum   Lattes
Karolina Schmitt Souza Pdf Lattes
Michele Waterkemper Casagrande Matos Pdf Lattes
Mirelle Kowalski Schmitz Pdf Lattes
Patrick de Emerim Luchtemberg Pdf Lattes
Poliana Bernardo Peres   Lattes
Robson Siqueira Patricio Pdf Lattes
2016
Alice Maccari Pdf Lattes
Camila Brulezi Furlanetto Pdf Lattes
Humberto De Bona Martins Pdf Lattes
Jori Ramos Pereira Pdf Lattes
José Victor Figueiredo da Silva Pdf Lattes
Karoline Ceron Pdf Lattes
Lislaine Cardoso de Oliveira Pdf Lattes
Marcelo Dutra de Farias Pdf Lattes
Marcelo Gryczak Pdf Lattes
Marcilon de Souza Pdf Lattes
Patrícia Darolt de Costa Pdf Lattes
2015
Ana Isabel Pereira Cardoso Pdf Lattes
Ana Paula Nola Denski Pdf Lattes
Andreza Laurindo Cipriano   Lattes
Cleunice Gelesky Mesquita Pdf Lattes
Eulinor Pereira da Silva Pdf Lattes
Fernanda Cechinel da Silva Possamai Pdf Lattes
Ivan Réus Viana Pdf Lattes
Joice Martins de Freitas Frasson Pdf Lattes
Marília Schutz Borges Pdf Lattes
Mireli Martignago Pdf Lattes
Paula da Silva Cardoso Pdf Lattes
Priscila de Stefani de Castro   Lattes
San Zatta Custódio Pdf Lattes
Thoy Mondardo Damiani Souza Becker    
2014
Alan da Silva Felisbino Pdf Lattes
Bruno de Pellegrin Coan Pdf Lattes
Cheiene Damázio Pdf Lattes
João Otto Schmitz Júnior   Lattes
Juliano Possamai Della Pdf Lattes
Leandro Nunes Pdf Lattes
Luciléia Marcon Pdf Lattes
Patrícia Figueiredo Corrêa Pdf Lattes
Paulo Roberto Citadin Pdf  
Peterson Teodoro Padilha Pdf Lattes
Quênia de Souza Pdf Lattes
Ricardo Pieri Pdf Lattes
Stela Maris Ruppenthal Pdf Lattes
Vanessa Rodrigues Nicolau Pdf Lattes
2013
Daniel Ribeiro Préve Pdf Lattes
Daniela Behs Pdf Lattes
Guilherme Alves Elias Pdf Lattes
Ismael Cividini Flor Pdf Lattes
Luci Mari Sehn Pdf Lattes
Morgana Levati Valvassori Pdf Lattes
Samira Becker Volpato Pdf Lattes
Vanessa Sousa da Silva Pdf Lattes
2012
Aline Hilsendeger Pereira de Oliveira Pdf Lattes
Caroline Elise Schnack Pdf Lattes
Gabriela Thomaz da Silva Pdf Lattes
Glaucia Cardoso de Souza Pdf Lattes
João Alberto Ramos Batanolli Pdf Lattes
Kelly Daiane Savariz Bôlla Pdf Lattes
Mainara Figueiredo Cascaes Pdf Lattes
Pedro Luiz Kestering Medeiros Pdf Lattes
Rudnei Joaquim Martins Pdf Lattes
Thaiane da Silva Teixeira Campos Pdf Lattes
Walbert Gomes Pinheiro Pdf Lattes
2011
Dolores Martins Bosa Pdf Lattes
Erilson Correia Barros Pdf Lattes
Izes Regina de Oliveira Pdf Lattes
Joélia Walter Sizenando Pdf Lattes
José Alfredo Dallarmi Pdf Lattes
Lilian Sombrio Pdf Lattes
Marcelo Romagna Pasetto   Lattes
Patricia da Rocha Neves da Silva Pdf Lattes
2010
Alexandra Rocha Vinholes Pdf Lattes
Darlan Airton Dias Pdf Lattes
Dilton Pacheco Pdf Lattes
Edilane Rocha Nicoleite Pdf Lattes
Elder Tschoseck Borba Pdf Lattes
Joyde Giacomini Martinez Pdf Lattes
Juliano Bitencourt Campos Pdf Lattes
Marcio Carlos Just Pdf Lattes
Ravick Oliveira Bitencourt   Lattes
Régis Cardoso da Silva Pdf Lattes
Telma Elyta Vilhalba Azeredo Pdf  
2009
Caroline Benvenuti Pdf Lattes
Davis Rogerio Lucio Pdf  
Dayana Gomes Ricken Pdf Lattes
Edison Uggioni Pdf Lattes
Fábio Boeing Pdf Lattes
Franciele Anselmo Ferreira Pdf Lattes
Kleber Haileê Emerich Pdf Lattes
Naiane Machado Mariano   Lattes
Rosivane Arcaro Pdf Lattes
Tatiane Gomes Nazário Pdf Lattes
Vanessa Scheffer Bauer Pdf Lattes
Vera Lúcia Arruda Pdf Lattes
2008
André Antonio Bernardo Pdf Lattes
Géverson de Andrade Teixeira Pdf Lattes
Giana Remus Pdf Lattes
Grasiele Raupp Pdf Lattes
Heloísa Tânia da Ré Carvalho Pdf Lattes
Hugo Schwalm Pdf Lattes
Joanna Caznok Pdf Lattes
Marilda Ghellere Pdf Lattes
Mariléia Giassi Zanette Pdf Lattes
Mary Adriana Dreher Pdf Lattes
Michelli Souza Werner Barbosa Pdf  
Patrícia Medeiros Scarpato Pdf Lattes
Paulo Affonso Fonseca Pires Neto Pdf Lattes
Rodrigo Avila Mendonça Pdf Lattes
Sergio Biff Pdf Lattes
Sinara Colonetti Pdf Lattes
Tatiane Peters Walter Pdf Lattes
2007
Aline Costa Brum Figueiró Leandro Pdf Lattes
André Ghisi Ortigossa Pdf Lattes
Cristiane Krug Pdf  
Cristina Campos Cordeiro Pdf Lattes
Decio Escobar de Oliveira Ladislau Pdf Lattes
Eliane Mandelli Frank Pdf Lattes
João Carlos Rosso Pdf Lattes
Juliana Lora Pdf Lattes
Micheli de Freitas Pdf Lattes
Paula Tramontim Pavei Pdf Lattes
Rosa Nadir Teixeira Jerônimo Pdf Lattes
Samuel Costa Pdf Lattes
Tanise Boeira Pelegrini Bertolin Pdf Lattes
Tiago Petrucci de Freitas Pdf Lattes
2006
Alecsandro Schardosim Klein Pdf Lattes
Eduardo Harley Brandão Delgado Pdf Lattes
Everson Casagrande Pdf Lattes
Fernando Pagani Possamai Pdf Lattes
Leticia Nicoleti Essinger Pdf Lattes
Marilda Alexandre Rebelo Pdf Lattes
Patricia Budni Pdf Lattes
Paulo Roberto Barbosa Pdf Lattes
Paulo Roberto Costa Pdf Lattes
Renata Coelho Rodrigues Pdf Lattes
Ricardo Vicente Pdf Lattes
Rosabel Bertolin Daniel Pdf Lattes
Rosimar Tertuliano da Silva Pdf Lattes
Sérgio Luciano Galatto Pdf Lattes
Solange Therezinha Barreto Pdf Lattes
Thomaz Henrique Thomsen Pdf Lattes
Vivian Munari Dewes Pdf Lattes
2005
Adriane Brogni Uggioni Pdf Lattes
Aldo Fernando Assunção Pdf Lattes
Arleu Ronaldo da Silveira Pdf Lattes
Eria Cardoso Pdf Lattes
Fabricio Pagani Possamai Pdf Lattes
Gerson Luis de Boer Philomena Pdf Lattes
Gilsoni Mendonça Lunardi Pdf Lattes
Giuliano Elias Colossi Pdf Lattes
Márcio Silva Pdf Lattes
Patrícia Duarte Simões Pires Pdf Lattes
Sandra Regina Medeiros Romansini Pdf Lattes
Vicente de Lorenzi Pdf Lattes
Vilma Aguiar Pereira Pdf Lattes
2004
Clóvis Norberto Savi   Lattes
Eliani Terezinha Piazza Pdf Lattes
Fabiana Beneton Borges de Medeiros Rodrigues    
Fabricia Cardoso Petronilho Pdf Lattes
Geraldo Cardoso Sobrinho Pdf Lattes
José Carlos Virtuoso Pdf Lattes
Juçara Maria Silvano Gonçalves Pdf Lattes
Jucélia Jeremias Fortunato Pdf Lattes
Pedro Rosso Pdf Lattes
Ronaldo Remor   Lattes
Ronaldo Remor   Lattes
Rosane Cardoso Pereira Pdf Lattes
Viviann de Almeida Pereira Pdf Lattes
Volnei João Meller Pdf Lattes
Zoraide Ronchi Ramos Pdf Lattes
2003
Luiz Carlos Minussi Pdf Lattes
Tarciso Pereira Pdf Lattes

Universidade do Extremo Sul Catarinense.